تازه ها
بيوگرافي رئيس بنياد نخبگان خراسان جنوبی مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

دکتر حسن هاشمی زرج آباد

دکتر هاشمی زرج آباد دانشیار باستان شناسی و هنر اسلامی دانشگاه بیرجند می باشد. در حال حاضر ایشان رئیس دانشکده هنر دانشگاه بیرجند و سرپرست بنیاد نخبگان خراسان جنوبی می باشد. ایشان سوابق متعدد در بخش های علمی، اجرایی و فرهنگی داشته که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:

ـ سوابق تحصیلی:

ردیف

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

 

کشور محل تحصیل

سال اخذ مدرک

1

کارشناسی

باستان شناسی

دانشگاه تهران

ایران

1372

2

کارشناسی ارشد

باستان شناسی

گرایش هنر و تمدن اسلامی

دانشگاه تربیت مدرس

ایران

1381

3

دکتری

باستان شناسی

گرایش هنر و تمدن اسلامی

دانشگاه تربیت مدرس

ایران

1390

ـ سوابق اجرایی:

1

ریاست دانشکده هنر دانشگاه بیرجند از 1393  تاکنون

2

معاون آموزشی دانشکده هنر دانشگاه بیرجند 1393-1390

3

مدیر گروه باستان شناسی دانشگاه بیرجند 13931384-1382

4

مدیر گروه مطالعات باستان شناسی و علوم میان رشته ای 1392 ادامه دارد

5

مدیر گروه مرکز افغانستان شناسی دانشگاه بیرجند 1384-1382

6

عضو شورای انتشارات دانشگاه بیرجند 1394-1392

7

معاون اموزشی دانشگاه غیر انتفاعی مارلیک نوشهر 1389-1386

 

ـ عضویت در هیأت تحریریه و داوران مجلات معتبر:

1

عضو هیات تحریریه فصلنامه  علمی – ترویجی مطالعات هنر اسلامی (نگارینه) دانشگاه بیرجند

2

عضو هیات تحریریه فصلنامه مطالعات تحلیلی – تخصصی باستان شناسی دوران اسلامی دانشگاه مازندران

3

سردبیر دو فصلنامه پژوهشهای باستان شناسی و علوم میان رشته ای دانشگاه بیرجند

4

داور  دو فصلنامه  علمی -  پژوهشی مطالعات هنر اسلامی

5

داور دو فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهشهای باستان شناسی ایران- دانشگاه همدان

 

ـ داور طرحها ی پژوهشی و جشنواره های علمی:

1

داور جشنواره ایده های برتر بنیاد ملی نخبگان استان خراسان جنوبی 1395

2

داور چهارمین جشنواره  علمی- فرهنگی  دانشجویان دانشگاههای علوم پژشکی کشور 1393

3

داور پنجمین جشنواره  علمی- فرهنگی  دانشجویان دانشگاههای علوم پژشکی کشور 1393

ـ تالیف و گردآوری کتاب:

ردیف

عنوان کتاب

انتشارات

سال نشر

1

حيات شهري ايران در عصر صفوي( مجوعه شهري اشرف البلاد و فرح آباد ساري)-

انتشارات پازینه

1392

2

نگارگری ایران در عصر قاجار

انتشارات دانشگاه بیرجند

1393

3

مجموعه چکیده و مجموعه مقالات اولین همایش ملی باستان شناسی ایران

نشر چهار درخت

1392

4

مجموعه چکیده و مجموعه مقالات دومین همایش ملی باستان شناسی ایران

نشر چهار درخت

1392

5

مجموعه چکیده و مجموعه مقالات اولین همایش ملی باستان شناسی شمال کشور در دهه آینده

 

1389

6

درآمدی  بر نشانه- معناشناختی در باستان شناسی

انتشارات دانشگاه بیرجند

در دست چاپ

7

باستان شناسان ایرانی

انتشارات پازینه

در دست چاپ

ـ طرح های پژوهشی :

ردیف

عنوان طرح

 

سال

1

مجری طرح شناسايي قلاع اسماعيليه شهرستان بيرجند مقدمه اي بر شناخت معماري دفاعي خراسان در دوران اسلامي

دانشگاه بیرجند

1392

2

مجری طرح بررسي و شناسايي باستان شناسي بخش شوسف شهرستان  نهبندان

سازمان میراث فرهنگی خراسان جنوبی

1392

3

مجری طرح بررسی باستان شناسی محوطه مسگران سربیشه از منظر معدن کاری و بازشناسی فرآیند ذوب فلز با روش پترو گرافی و XRF

سازمان میراث فرهنگی

1393

4

سرپرست هیات بین المللی باستان شناسی ایران لهستان در اتشکده آذربرزین مهر سبزوار

سازمان میراث فرهنگی

1387

5

مجری طرح بررسی باستان شناسی سد چومان کردستان

سازمان میراث فرهنگی

1389

6

مجری طرح ارزیابی درونی گروه باستان شناسی دانشگاه بیرجند

دانشگاه بیرجند

1394

7

سرپرست هیات باستان شناسی کاراموزی دانشجویان باستان شناسی

دانشگاه بیرجند

1385

 

ـ افتخارات و جوایز :

ردیف

عنوان

سال

1

رتبه اول دوره دکتری دانشگاه تربیت مدرس در رشته باستان شناسی

1386

2

پژوهشگر نمونه دانشگاه بیرجند در سال

1395

3

فعال نمونه میراث فرهنگی کشور و دریافت لوح تقدیر از ریاست جمهور وقت

1392

4

پژوهشگر نمونه دانشکده هنر دانشگاه بیرجند  دریافت لوح تقدیر در هفته پژوهش

1382

5

پژوهشکر نمونه دانشکده هنر دانشگاه بیرجند  دریافت لوح تقدیر در هفته پژوهش

1384

6

پژوهشکر نمونه سازمان میراث فرهنگی خراسان جنوبی دریافت لوح تقدیر در در هفته میراث فرهنگی

1392

7

مدرس نمونه دانشکده هنر  دانشگاه بیرجند

1391

8

مدرس نمونه دانشکده هنر  دانشگاه بیرجند

1394

 

ـ دبیری علمی و عضویت در کمیته علمی همایشهای ملی :

ردیف

عنوان همایش

محل برگزاری

سال برگزاری

1

دبیر علمی اولین  همایش ملی باستان شناسی ایران

دانشگاه بیرجند

1392

2

دبیر علمی دومین همایش ملی باستان شناسی ایران

مشهد ( موزه بزرگ خراسان)

1394

3

دبیر علمی سومین همایش ملی باستان شناسی ایران

تهران _ پژوهشکده فرهنگ هنر و معماری جهاد دانشگاهی

1396

4

دبیر علمی همایش ملی  چشم انداز باستان شناسی شمال کشور در دهه آینده

مازندران

1389

5

دبیر علمی چهارمین کنگره معماری و شهرسازی خراسان جنوبی

دانشگاه بیرجند

1395

6

عضو کمیته علمی همایش همایش "جایگاه نقوش تزئینی در کیفیت بصری آثار هنر اسلامی"

تهران

1395

7

عضو کمیته علمی کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21

دانشگاه گیلان

1395

 

ـ عناوین برخی از مقالات  ISI، علمی پژوهشی – علمی ترویجی :

-         Archaeological Investigation of Metal Smelting in Eastern Iran

-         Case Study: Mesgaran Area, One of the Most Ancient Metal Smelting Plants in South Khorasan- International Journal of Review in Life Sciences- Sci., 5(8), 2015,

-         New Evidence of Parthian-period archaeology research in The Iranian Baluchistan region (Case study: Cairn burial)- Central Asiatic

-         Journal- Vol.59.1-2016

-         An Overview on the Basis of Urban planning and Social of Safavid Cities- The International Journal of Humanities-2016

-         Architecture of Sasanian Dynasty Case study: on square Dome in Rivand in Rivand sabzevar- Advances in Environmental Biology-2015Volom9(3) February2015

-         Continuation of The Iranian Gardening Tradition in Indian Sub- Continent- Scholars World- Volume. II. I-2014

-        نو یافته هایی از تدفین سنگی در مکران ایران( شهرستان نیگشهر و چابهار)- دو فصلنامه علمی – پژوهشی باستان شناسی ایران- شماره 7-1392

-        نقش مراكز شهري در پويايي مناسبات اقتصادي عصر صفوي-وفصلنامه انسان شناسي – پژوهشی انجمن انسان شناسی- شماره 17-1392

-        بازخوانی تحلیل اصول هندسی و تناسب طلایی در مدرسه شوکتیه- دو فصلنامه علمی- پزوهشی باستان شناسی ایران-شماره 9- 1394

-        تحلیل نقوش سنگ نگاره های محدوده تاریخی خراسان بزرگ در استان خراسان جنوبی- فصلنامه علمی پژوهشی خراسان بزرگ- سال ششم-1394

-        حيات اجتماعي مجموعه شهري فرح آباد در عصر صفوي صفوي ( از شكل گيري تا فرو پاشي)- دو فصلنامه علمی – پژوهشی باستان شناسی ایران- دوره دوم پاییز و زمستان 1391

-        سازمان فضایی شهر کهن جرجان در دوران سامانی و سلجوقی با استناد به شواهد باستان شناختی و قراین تاریخی- هنرهای کاربردی- پاییز 1391

-        استحکامات نظامی عصر باوندیان در طبرستان- هنرهای کاربردی- شماره دوم - بهار و تابستان-1392

-        تناسب طلایی و سیستم تناسبات ایرانی- اسلامی در مسجد جامع قائن- دو فصلنامه علمی – پژوهشی معماری و مرمت ایران-1394

-        درون گرایی و بازتاب اصل محرمیت در معماری ایرانی – اسلامی- نمونه پژوهش میدانی خانه های تاریخی بیرجند- سال پنجم زمستان 1393

-        نيارش سازه هاي تاقي در معماري آرامگاهي خراسان- مطالعات  فرهنگي – اجتماعي خراسان- تابستان 1390 سال پنجم- شماره چهارم-شماره پیاپی20

-        بادگير ، شاهكار مهندسي معماري سنتي در حاشيه كوير تحليلي بر گونه شناسي معماري بادگير در خراسان جنوبي- مطالعات  فرهنگي – اجتماعي خراسان- تابستان 1391 سال ششم- شماره چهارم-  شماره پیاپی24

-        پژوهش هاي باستان شناسي معادن كهن در خراسان جنوبي؛ مطالعه موردي نويافته هاي مراكز كهن ذوب فلز شوسف نهبندان- مطالعات  فرهنگي – اجتماعي خراسان- پاييز 139  سال هفتم- شماره اول- شماره پیاپی 25

-        معرفی و تحلیل نقوش سنگ نگاره های نو یافته بخش شوسف نهبندان- مطالعات  فرهنگي – اجتماعي خراسان- شماره پیاپی سل هشتم شماره دوم زمسان-1392

-        نقش قرآن گریم در آفرینش هنری و شیوه های مختلف کتاب آرایی در تمدن اسلامی ایران- فصلنامه نگارینه هنر اسلامی- بهار 1393- شماره اول

-        بازشناسی الگوی معماری و ساختار فضایی خانه باغ های اسلامیه شهرستان فردوس- مطالعات  فرهنگي – اجتماعي خراسان-  تابستان 1393

-        بررسی نقش مایه های سنگ نگاره خزان بیرجند در استان خراسان جنوبی- دو فصلنامه تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی دانشکده هنردانشگاه اصفهان-1394بهار و تابستان

-        بررسی نقشمایه های سنگ نگاره آسو در شهرستان بیرجند- مطالعات  فرهنگي – اجتماعي خراسان- سال نهم- شماره پیاپی 36- شماره 4 تابستان 94

-         نقش نهاد وقف در شکل گیری و گسترش شهرهای اسلامی( مطالعه موردی بافت تاریخی شهر بیرجند)  فصلنامه  علمی – پژوهشی مطالعات شهر ایرانی اسلامی، شماره بیست و چهارم تابستان 1395

 

ـ عناوین مقالات کنفرانسی:

-         The Results of Archaeological Researches of Iran- Poland Grope in Azar- Barzin Mehr Temple-

-         4th International Congress of the Society of South Asian Archaeology -Zahedan- 1391.

-تأملي بر بنيان هاي شهرسازي صفويان در مازندران اشرف البلاد؛ تجلي هنر و معماري و شهرسازي اسلامي ايراني-همايش ملي هنر اسلامي -بيرجند -1390

-        تحلیل تناسبات هندسی در معماری اسلامی ایران-همايش ملي هنر اسلامي-بیرجند1390-

-        تبيين نقش و اهميت مراكز علمي و آموزشي در شهرهاي اسلامي ايران-دومين همايش ملي شهر اسلامي- اصفهان1391

-        نقش وجایگاه تاریخی و اجتماعی نظامیه های عصر سلجوقی در بافت کهن شهرهای اسلامی ایران دومين همايش ملي شهر اسلامي -اصفهان1391-

-        تاثیر جهان ایرانی جهان اسلامی بر روند انتشار و انتقال علوم و فنون -همايش ملي باستان شناسي ايران( دستاوردها، فرصتها، آسيبهاا) -بيرجند1392-

-        ررسي باستان شناسي بخش شوسف شهرستان نهبندان -همايش ملي باستان شناسي ايران( دستاوردها، فرصتها، آسيبهاا) -بيرجند1392-

-        آسیبهای مطالعات شهر در باستان شناسی اسلامی ایران -همایش مباحث هنر ، فرهنگ و تمدن اسلامی تهران-1392

-        مسجد زوزن : درخشش معماري اسلامي در شرق ايران(پژوهشهاي باستان شناختي فصل چهارم كاوش-(همایش مباحث هنر ، فرهنگ و تمدن اسلامی –تهران-1392

-        نیارش سازه های تاقی در بزرگترین گنبد آجری جهان -همایش ملی سلطانیه -سلطانیه زنجان-1390

-        بررسی مفاهیم قرآنی در تزیینات کتیبه ای گنبد سلطانیه -همایش ملی سلطانیه -سلطانیه زنجان-1390

-        بررسی باستان شناسی حوضه آبگیر سد چومان شهرستان بانه کردستان -یازدهمین گردهمایی سالانه باستان شناسی ایران –تهران-1391

-        گزارش دومین فصل کاوش هیأت ایران لهستان در چهارتاقی ریوند سبزوار -یازدهمین گردهمایی سالانه باستان شناسی ایران –تهران-1391

-        جغرافیای تاریخی قهستان -نخستین همایش ملی جغرافیای تاریخی –تهران-1393

-        بررسی سیستماتیک باستان شناسی بخش شوسف نهبندان -دوازدهمین گردهم آیی سالانه باستان شناسی ایران –تهران-1393

-        ارتباط فرهنگی بلوچستان با حوزه خراسان در دوران اسلامی -دومین همایش ملی باستان شناسی ایران –مشهد-1394

-        تاثیرات معماری غرب خصوصا انگلیس در بناهای شهر بیرجند نمونه موردی کنسولگری انگلیس در بیرجند -دومین همایش ملی باستان شناسی ایران –مشهد-1392

-        پژوهشی انسان شناختی در مضامین نقوش  تزیینی خانه های تاریخی قاجار -اولین همایش ملی باستان شناسی ایران -بیرجند-1392

-        جلوه های بصری نماز جماعت در کالبد فضاهای معماری اسلامی خراسان -همایش ملی نقش خراسان در شکل گیری هنر اسلامی –مشهد-1394

-        شناخت الگوهای معماری خانه های تاریخی نهبندان مطالعه موردی خانه تقوی -کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی -کوهدشت-1394

-        نمودهای معماری سنتی و اسلامی در خانه های قاجاری نهبندان -دومین همایش ملی معماری عمران و محیط زیست -همدان-1393

-        بررسی اقدامات عمرانی صفویان بر روند توسعه معماری حرم کاظمین -اولین همایش بین المللی میراث مشترک ایران و عراق -تهران-1393

-        خان سرجان کاروانسرای ایلخانی در بغداد -اولین همایش بین المللی میراث مشترک ایران و عراق تهران-1393

-        پژوهشهای آرکئو متالورژی و معدنکاری کهن در خراسان جنوبی با تکیه بر داده های باستان شناسی و آزمایشات پترو گرافی -دومین همایش ملی باستان شناسی ایران -مشهد-1394

 

 

ـ عناوین برخی از پایان نامه های  دفاع شده پایان نامه های کارشناسی ارشد و داور رساله های دکتری

-        داور رساله دکتری باستان شناسی ؛ نقش و اهمیت مجموعه ارامگاهی شیخ احمد جام بر روند توسعه حیات شهری تربت جام – دانشگاه تهران 1395.

-         داور رساله دکتری باستان شناسی؛ تحلیل تطبیقی زیست محیطی- فرهنگی دشت سیستان در دوران تاریخی و اسلامی بر اساس الکوهای استقرار

-        استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد باستان شناسی ؛ نگرشی نو به  صخره نگاره های شرق ایران ( مطالعه موردی نقوش جانوری 12 سنگ نگاره منتخب در خراسان جنوبی)، 1393.

-        استاد راهنمای پایان نامه پایان نامه کارشناسی ارشد باستان شناسی ؛ بررسی باستان شناسی محوطه های ذوب فلز بخش شوسف نهبندان از منظر فلزکاری و معدن کاوی کهن با تاکید بر روش XRF  و پتروگرافی، 1393.

-        استاد راهنمای پایان نامه استاد راهنمای پایان نامه پایان نامه کارشناسی ارشد باستان شناسی ؛ بررسی و تحلیل نقش مایه های اسطوره ای و بومی سقانفارهای شرق مازندران( مطالعه موردی هفت سقانفار شهرستان بابل، 1393.

-        استاد راهنمای پایان نامه پایان نامه کارشناسی ارشد باستان شناسی ؛  بررسی قوم باستان شناسی  شیوه معیشتی  گروههای دامدار دهستان لنگا شهرستان عباس آباد  در غرب مازندران، 1394.

-        استاد راهنمای پایان نامه پایان نامه کارشناسی ارشد باستان شناسی ؛ بازشناسی تاریخ معماری بازشناسی تاریخ معماری نهبندان در دوره قاجار با تکیه بر پژوهش باستان شناختی خانه های تاریخی

-        استاد راهنمای پایان نامه پایان نامه کارشناسی ارشد باستان شناسی ؛ باستان مردم شناسی معماری ماخونیک، 1394.

-        استاد راهنمای پایان نامه پایان نامه کارشناسی ارشد باستان شناسی ؛  بررسی هندسه و تناسبات هندسی در طراحی و ساماندهی فضاهای خانه های تاریخی بیرجند، 1394.

-        10- استاد راهنمای پایان نامه پایان نامه کارشناسی ارشد باستان شناسی ؛ نقش نهاد وقف در شکل گیری و گسترش شهرهای اسلامی( مطالعه موردی بافت تاریخی شهر بیرجند)  دانشگاه بیرجند 1395