بيوگرافي رئيس بنياد نخبگان خراسان جنوبی مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

دکتر سید سعیدرضا احمدی زاده

دکتر احمدی زاده دانشیار گروه محیط زیست دانشگاه بیرجند می باشد. در حال حاضر ایشان رئیس بنیاد نخبگان خراسان رضوی و سرپرست بنیاد نخبگان خراسان جنوبی می باشد. ایشان سوابق متعدد در بخش های علمی، اجرایی و فرهنگی داشته که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 

- سوابق تحصیلی:

کارشناسی: مهندسی منابع طبیعی گرایش جنگلداری- سال اخذ مدرک: 1373- دانشگاه گیلان

کارشناسی ارشد: مهندسی منابع طبیعی گرایش جنگلداری- سال اخذ مدرک: 1375- دانشگاه تربیت مدرس

دکتری: مهندسی منابع طبیعی گرایش علوم جنگل-سال اخذ مدرک: 1382- دانشگاه تربیت مدرس.

-         رتبه علمی:

دانشیار پایه 21 و عضو هیئت علمی رسمی گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه بیرجند ازسال 1382 تا کنون.

-         زمينه تخصصي:

برنامه ریزی استراتژیک، آمايش سرزمين،  ارزیابی زیست محیطی و  GIS&RS.

-      سوابق تدريس:

از سال 76 تا 77 در دانشگاه فردوسی مشهد و از 82 تا کنون تدریس برای دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد محیط زیست و زمین شناسی و مهندسی معدن و مهندسی آب

- مسئوليتهای علمی و اجرایی و فرهنگی:

·    رئیس بنیاد نخبگان خراسان جنوبی از 89 تا 95
·    رئیس بنیاد نخبگان رضوی از 17/12/95 تاکنون و سرپرست بنیاد نخبگان خراسان جنوبی
·    مدير پروژة پايگاه اطلاعات استراتژيک و برنامه ریزی توسعه استان در استانداري خراسان بزرگ و مشاور 3 مدیرکل دفاترامورمناطق استانداری (1375-1378)
·     مدير پروژة سيستم مديريت مکانيزة امدادونجات هلال احمر خراسان(1378-1380)
·     دبير شوراي انفورماتيک استانداري خراسان(1377-1379)
·    مشاور و عضوکميته راهبردي GIS/LIS شهرداري مشهد(1378-1380)
·    مشاور کميته GIS مخابرات خراسان(1379به بعد)
·    عضو شوراي پژوهشي سازمان محيط زيست خراسان جنوبي(1383 تا 1385)
·    عضو کارگروه آمايش ومحيط زيست سازمان مديريت وبرنامه ريزي خراسان جنوبي(1383 تاکنون)
·    ناظر طرح مطالعات آمايش استان خراسان جنوبی طی حکم5377/212/430 مورخ 12/14/86 سازمان مديريت استان.
·     مدير گروه مهندسي محيط زيست دانشگاه بيرجند(20/1/84 تا 20/1/87)
·    مدیرگروه کارآفرینی و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه بیرجند
·    مسئول اطاق فکر مرکز مطالعات راهبردی شهرداری بیرجند 88-91
·    مدیر مرکز رشد واحدهای فنآوری استان خراسان جنوبی 89-91
·    دبیر کانون هماهنگی دانش و صنعت زرشک و عناب معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور 1390  تا 1393

ـ جوايز: دو دوره پژوهشگر برتر دانشگاه بیرجند: (سال 1385): در زمینه طرحهای کاربردی- (سال1387): تالیف کتاب ویک دوره استاد برتر دانشکده منابع طبیعی.

ـ سوابق پژوهشی:

مجری 7 طرح پژوهشی کاربردی منعقده با خارج دانشگاه )2 طرح ملی و یک طرح بین المللی کارفرما (UNDP ـ همکار اول در4 طرح پژوهشی کاربردی ـ ناظر 14 طرح پژوهشی ـ انتشار 15 مقاله علمی و.پژوهشی و آی اس آی. و 30 مقاله در کنفرانسهای داخل و خارج ـ مولف یک جلدکتاب ـ استاد راهنما و مشاور بیش از 30 دانشجوی ارشد از دانشگاههای بیرجند و سایر دانشگاههای کشور.