بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید

 

دانشیار پایه 27 و عضو هیئت علمی رسمی گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه بیرجند ازسال 1382 تا کنون

 

مسئولیت­های علمی، اجرایی و فرهنگی:

 • رئیس بنیاد نخبگان خراسان جنوبی از 20/7/98 تا کنون
 • دبیر ستاد توسعه خاوران از سال 1399 تاکنون
 • رئیس بنیاد نخبگان خراسان رضوی از 17/12/95 تا 20/7/98
 • عضو شورای راهبردی جمعیت و شورای هماهنگی ثبت احوال خراسان رضوی (1398-1398)
 • سرپرست بنیاد نخبگان خراسان جنوبی از 18/07/96 تا 20/7/98
 • رئیس بنیاد نخبگان خراسان جنوبی از 89 تا 17/12/95
 • مدیرگروه کارآفرینی و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه بیرجند (87 تا 89)
 • مدیر گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه بیرجند (20/1/84 تا 20/1/87)
 • مدیر مرکز رشد واحدهای فناوری استان خراسان جنوبی 89-91
 • دبیر کانون هماهنگی دانش و صنعت زرشک و عناب معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور 1390 تا 1393
 • مسئول اتاق فکر مرکز مطالعات راهبردی شهرداری بیرجند 88-91
 • ناظر طرح مطالعات آمایش استان خراسان جنوبی طی حکم5377/212/430 مورخ 12/14/86 سازمان مدیریت استان.
 • عضو کارگروه آمایش و محیط زیست سازمان مدیریت و برنامه­ریزی خراسان جنوبی (1383 تا 1389)
 • عضو شورای پژوهشی سازمان محیط زیست خراسان جنوبی (1383 تا 1385)
 • مسئول اتاق فکر شورای سیاست گذاری ائمه جمعه خراسان جنوبی (1390-1388)
 • مشاور کمیتهGISمخابرات خراسان (1379به بعد)
 • مدیر پروژة سیستم مدیریت مکانیزة امداد و نجات هلال احمر خراسان (1378-1380)
 • مشاور و عضوکمیته راهبردیGIS/LISشهرداری مشهد (1378-1380)
 • دبیر شورای انفورماتیک استانداری خراسان (1377-1379)
 • مدیر پروژة پایگاه اطلاعات استراتژیک و برنامه­ریزی توسعه استان در استانداری خراسان بزرگ و مشاور 3 مدیرکل دفاتر امور مناطق استانداری(1375-1378)

 

جوایز :

 • دو دوره پژوهشگر برتر دانشگاه بیرجند در زمینه طرح­های کاربردی (سال 1385)
 • یک دوره استاد برتر دانشکده منابع طبیعی (سال 1387)

 

سوابق پژوهشی :

 • مجری 7 طرح پژوهشی کاربردی منعقده با خارج دانشگاه، 2 طرح ملی
 • مجری طرح بین المللی ترسیب کربن (برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد یا UNDP)
 • همکار اول در 4 طرح پژوهشی کاربردی
 • ناظر 14 طرح پژوهشی
 • انتشار بیش از 20 مقاله علمی و پژوهشی و ISI و 30 مقاله در کنفرانس­های داخل و خارج
 • مولف یک جلدکتاب
 • استاد راهنما و مشاور بیش از50 دانشجوی ارشد و دکتری از دانشگاه­های بیرجند و سایر دانشگاه­های کشور.
 •  

آشنایی با ریاست بنیاد