بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید

 

 

 

نام و نام خانوداگی: محمدمهدی ایزدخواه

مؤسسه وابسته: دانشگاه صنعتی بیرجند- عضو هیأت علمی گروه علوم کامپیوتر دانشکده مهندسی کامپیوتر و صنایع

مرتبه علمی : استادیار

آدرس ایمیل izadkhah@birjandut.ac.ir

 

 

مسئولیت­ های علمی، اجرایی و فرهنگی

 

مدیر فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی بیرجند

 مدیر گروه آموزشی علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی بیرجند

معاون پژوهشی دانشکده مهندسی کامپیوتر و صنایع دانشگاه صنعتی بیرجند

معاون اداری و مالی دانشگاه صنعتی بیرجند

معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه صنعتی بیرجند

معاون بررسی و گفتمان سازی سازمان بسیج اساتید استان خراسان جنوبی از سال ١٣٩٩

مدیر روابط عمومی سازمان بسیج اساتید استان خراسان جنوبی از سال ١٣٩٨

 شرکت در دوره عمومی پیوست نگاری فرهنگی استان خراسان جنوبی ، آذر ماه سال ١٣٩٥

 شرکت در دوره تکمیلی پیوست نگاری فرهنگی در استان هرمزگان، دی ماه سال ١٣٩٥

 حضور در هجدهمین اجلاس سراسری سازمان بسیج اساتید کشور با عنوان «بسیج اساتید و آغاز دوره تمدنی انقلاب اسلامی » شهریور ماه ١٣٩٧

 حضور در نشست ملی «قدرت نرم و ایران فردا»، دانشگاه تهران، سال ١٣٩٧

 دوره عمومی «طرح همکاری اساتید دانشگاه با مساجد محله » در دانشگاه فردوسی مشهد، بهمن ماه سال ١٣٩٧

  همکاری با معاونت فرهنگی دانشگاه صنعتی بیرجند به عنوان داور جشنواره رویش دانشگاه صنعتی بیرجند در سال ١٣٩٧

 همکاری با جهاد دانشگاهی استان خراسان جنوبی به عنوان داور مسابقات مناظرات دانشجویی، سال های ١٣٩٧ و ١٣٩٨

 

 

سخنرانی‌های علمی

 

سال ١٣٩٣ معادلات دیفرانسیل کسری، گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد

سال ١٣٩٧ روش های جبرخطی عددی در پردازش تصاویر، گروه علوم کامپیوتر، دانشکده مهندسی کامپیوتر و صنایع، دانشگاه صنعتی بیرجند

سال ١٣٩٨ بازسازی تصاویر رنگی با منظم سازی معاولات تانسوری بد وضع، گروه علوم کامپیوتر ، دانشکده مهندسی کامپیوتر و صنایع، دانشگاه صنعتی بیرجند

سال ١٣٩٨ کاربرد معادلات دیفرانسیل از مرتبه کسری و روش های حل عددی ،آنها گروه علوم کامپیوتر، دانشکده مهندسی کامپیوتر و صنایع، دانشگاه صنعتی بیرجند

 

 

 

 

عضویت

 

انجمن ریاضی ایران

شورای راهبری فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی بیرجند

 

 

 

 

سوابق پژوهشی 

 

 

 1. M.M. Izadkhah, J. Saberi Nadjafi, Gegenbauer spectral method for time-fractional convectiondiffusion equations with variable coefficients, Math. Methods Appl. Sci., Vol. 38, No. 15, (2015), 3183-3194.

 2. M.M. Izadkhah, J. Saberi Nadjafi, F. Toutounian, An extension of the Gegenbauer pseudospectral method for the time fractional Fokker-Planck equation, Math. Methods Appl. Sci., Vol. 41, No. 4, (2018), 1301-1315.

 3. E. Tohidi, M. M. Ezadkhah, and S. Shateyi, Numerical solution of nonlinear fractional Volterra integro-differential equations via Bernoulli polynomials, Abstract and Applied Analysis, Vol. 2014, Article ID 162896, http://dx.doi.org/10.1155/2014/162896.

 4. M.M. Izadkhah, J. Saberi Nadjafi, F. Toutounian, Numerical solution of the 2D Rayleigh-Stokes problem for a heated generalized second grade fluid with fractional derivatives by the Gegenbauer pseudospectral method, Math. Methods Appl. Sci. (2018) 

 5. M.M. Izadkhah, Generalized SSOR method and its accelerated version to solve a class of complex systems of linear equations, Wavelets and Linear Algebra, (2018) 

 6. M.M. Izadkhah, On the preconditioning of double saddle point matrices with local shift-splitting, 9th Seminar on Linear Algebra and its Applications, 5-6 July 2017, University of Tabriz, Tabriz, Iran.

 7. M.M. Izadkhah, Parametered Iterative Refinement for ill-conditioned systems, The 9th Seminar on Linear Algebra and its Applications, 5-6 July 2017, University of Tabriz, Tabriz, Iran.

 8. M.M. Izadkhah, Shift-splitting preconditioners for augmented systems with block 3 ×3 structure, 8th Annual Iranian Mathematics Conference, 22-25 August 2017, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.

 9. M.M. Izadkhah, Generalized symmetric SOR iterative method for a complex symmetric system of linear equations, The 7th Seminar on Numerical Analysis and Its Applications, 11-12 July 2018, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.

 10. M.M. Izadkhah , On the extended shift-splitting preconditioners for double saddle point problems, The 7th Seminar on Numerical Analysis and Its Applications, 11-12 July 2018, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.

 11. M.M. Izadkhah, On the spectral property of local shift-splitting preconditioner for double saddle point problems, Mathematics and Applications, 1 (2021) 25-34.

 12. M.M. Izadkhah, On semi-convergence of the improved symmetric successive over-relaxation method for singular saddle point problems, 10th Seminar in Linear Algebra and its Applications, August 16-19, 2020.

 13. M.M. Izadkhah, On the Uzawa accelerated over-relaxation iterative method for the elliptic PDE-constrained optimization problems, 13th International Conference of Iranian Operations Research Society, September 6-9, 2020.

 14. M.M. Izadkhah, On the Gegenbauer pseudospectral method for the time fractional Black–Scholes European option pricing model, 6th Seminar of Mathematics and Humanities, February 22-24, 2021.

 15. M.M. Izadkhah, A hybrid of diagonal preconditioner and shift-splitting method for double saddle point problems, The 51th Annual Iranian Mathematics Conference, February 15-20 2021.

 16. M.M. Izadkhah, CGNE-like iterative method for nearness problem of generalized Sylvestertranspose matrix equations, April 6-9 2021.

 17. M.M. Izadkhah, Convergence region of the generalized accelerated overrelaxation method for double saddle point problems, the 11th International Seminar in Linear Algebra and its Applications, Faculty of Mathematics and Computer Sciences, Hakim Sabzevari University, February 3-4, 2022.

 18. M.M. Izadkhah, Three-term-tensor Sylvester method for a class of third ordertensor linear equations, the 11th International Seminar in Linear Algebra and its Applications, Faculty of Mathematics and Computer Sciences, Hakim Sabzevari University, February 3-4, 2022.

 19. M.M. Izadkhah, ON THE VARIABLE PARAMETER UZAWA METHOD FOR DOUBLE SADDLE POINT SYSTEMS, the 9th Seminar on Numerical Analysis and its Applications, University of Guilan, Rasht, Iran, 9-11 May 2022.

 20. M.M. Izadkhah, EXTENDED MINIMAL RESIDUAL BICONJUGATE GRADIENT STABLILIZED METHOD FOR GENERALIZED COUPLED SYLVESTER TENSOR EQUATIONS, the 9th Seminar on Numerical Analysis and its Applications, University of Guilan, Rasht, Iran, 9-11 May 2022.

 21. M.M. Izadkhah, GEGENBAUER SPECTRAL TREATMENT OF THE TIME FRACTIONAL BLACK-SCHOLES-SCHRODINGER EQUATIONS, the 7th Seminar of Mathematics and Humanities Financial Mathematics, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran, 11-12 May 2022.