بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید

    تلفن های تماس:(3 خط)

056-32400501

056-32400502

056-32400503

 

                        ارسال نمابر:

056-32400504

 

دفتر ریاست و دبیرخانه و روابط عمومی: سرکار خانم کیوان شکوه

شماره داخلی: 1

 

کارشناس اجتماعات نخبگانی و امور فرهنگیآقای حسین حیدری

 

شماره داخلی: 2

 

اداری و مالی: آقای مسعود بیانی

شماره داخلی: 3

 

 

 

پست الکترونیکی:     s-khorasan@bmn.ir

 

 

 

ساعات کاری بنیاد شنبه الی چهارشنبه ساعت 8:00 الی 16:00

ساعت کاری در ماه مبارک رمضان 8:00 الی 15:00 می باشد

 

 

آدرس:

 

بیرجند- بلوار پیامبر اعظم-بلوار پیامبر اعظم (ص)-بلوار شهدای نیروی انتظامی- روبروی نیروی انتظامی

کدپستی: 9719866953

 

 
 

تماس با ما