دوشنبه 23 تیر 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

 

دکتر سید سعیدرضا احمدی زاده

دکتر احمدی زاده دانشیار گروه محیط زیست دانشگاه بیرجند می باشد. در حال حاضر ایشان رئیس بنیاد نخبگان خراسان رضوی و سرپرست بنیاد نخبگان خراسان جنوبی می باشد. ایشان سوابق متعدد در بخش های علمی، اجرایی و فرهنگی داشته که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:

2- رتبه علمی :
دانشیار پایه 24 و عضو هیئت علمی رسمی گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه بیرجند ازسال 1382 تا کنون

3- مسئولیت¬های علمی، اجرایی و فرهنگی:
    رئیس بنیاد نخبگان خراسان رضوی از 17/12/95 تاکنون
     سرپرست بنیاد نخبگان خراسان جنوبی از 18/07/96 تاکنون
    رئیس بنیاد نخبگان خراسان جنوبی از 89 تا 95
    مدیرگروه کارآفرینی و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه بیرجند (87 تا 89)
    مدیر گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه بیرجند (20/1/84 تا 20/1/87)
    مدیر مرکز رشد واحدهای فناوری استان خراسان جنوبی 89-91
    دبیر کانون هماهنگی دانش و صنعت زرشک و عناب معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور 1390  تا 1393
    مسئول اتاق فکر مرکز مطالعات راهبردی شهرداری بیرجند 88-91
    ناظر طرح مطالعات آمایش استان خراسان جنوبی طی حکم5377/212/430 مورخ 12/14/86 سازمان مدیریت استان.

    عضو کارگروه آمایش و محیط زیست سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی خراسان جنوبی (1383 تا 1389)
    عضو شورای پژوهشی سازمان محیط زیست خراسان جنوبی (1383 تا 1385)
    مشاور کمیته GIS مخابرات خراسان (1379به بعد)
    مدیر پروژة سیستم مدیریت مکانیزة امداد و نجات هلال احمر خراسان (1378-1380)
    مشاور و عضوکمیته راهبردی GIS/LIS شهرداری مشهد (1378-1380)
    دبیر شورای انفورماتیک استانداری خراسان (1377-1379)
    مدیر پروژة پایگاه اطلاعات استراتژیک و برنامه¬ریزی توسعه استان در استانداری خراسان بزرگ و مشاور 3 مدیرکل دفاتر امور مناطق استانداری (1375-1378)

4- جوایز :
    دو دوره پژوهشگر برتر دانشگاه بیرجد در زمینه طرح¬های کاربردی (سال 1385)
    یک دوره استاد برتر دانشکده منابع طبیعی (سال 1387)

5- سوابق پژوهشی :
    مجری 7 طرح پژوهشی کاربردی منعقده با خارج دانشگاه، 2 طرح ملی و یک طرح بین المللی کارفرما (UNDP)
    همکار اول در 4 طرح پژوهشی کاربردی
    ناظر 14 طرح پژوهشی
    انتشار بیش از 20 مقاله علمی و پژوهشی و ISI و 30 مقاله در کنفرانس¬های داخل و خارج
    مولف یک جلدکتاب
    استاد راهنما و مشاور بیش از 50  دانشجوی ارشد از دانشگاه¬های بیرجند و سایر دانشگاه¬های کشور.


دکتر سید سعیدرضا احمدی زاده

دکتر احمدی زاده دانشیار گروه محیط زیست دانشگاه بیرجند می باشد. در حال حاضر ایشان رئیس بنیاد نخبگان خراسان رضوی و سرپرست بنیاد نخبگان خراسان جنوبی می باشد. ایشان سوابق متعدد در بخش های علمی، اجرایی و فرهنگی داشته که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 

2- رتبه علمی :

دانشیار پایه 24 و عضو هیئت علمی رسمی گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه بیرجند ازسال 1382 تا کنون

 

3- مسئولیت­های علمی، اجرایی و فرهنگی:

 • رئیس بنیاد نخبگان خراسان رضوی از 17/12/95 تاکنون
 • سرپرست بنیاد نخبگان خراسان جنوبی از 18/07/96 تاکنون
 • رئیس بنیاد نخبگان خراسان جنوبی از 89 تا 95
 • مدیرگروه کارآفرینی و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه بیرجند (87 تا 89)
 • مدیر گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه بیرجند (20/1/84 تا 20/1/87)
 • مدیر مرکز رشد واحدهای فناوری استان خراسان جنوبی 89-91
 • دبیر کانون هماهنگی دانش و صنعت زرشک و عناب معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور 1390  تا 1393
 • مسئول اتاق فکر مرکز مطالعات راهبردی شهرداری بیرجند 88-91
 • ناظر طرح مطالعات آمایش استان خراسان جنوبی طی حکم5377/212/430 مورخ 12/14/86 سازمان مدیریت استان.

 

 • عضو کارگروه آمایش و محیط زیست سازمان مدیریت و برنامه­ریزی خراسان جنوبی (1383 تا 1389)
 • عضو شورای پژوهشی سازمان محیط زیست خراسان جنوبی (1383 تا 1385)
 • مشاور کمیته GIS مخابرات خراسان (1379به بعد)
 • مدیر پروژة سیستم مدیریت مکانیزة امداد و نجات هلال احمر خراسان (1378-1380)
 • مشاور و عضوکمیته راهبردی GIS/LIS شهرداری مشهد (1378-1380)
 • دبیر شورای انفورماتیک استانداری خراسان (1377-1379)
 • مدیر پروژة پایگاه اطلاعات استراتژیک و برنامه­ریزی توسعه استان در استانداری خراسان بزرگ و مشاور 3 مدیرکل دفاتر امور مناطق استانداری (1375-1378)

4- جوایز :

 • دو دوره پژوهشگر برتر دانشگاه بیرجد در زمینه طرح­های کاربردی (سال 1385)
 • Ø یک دوره استاد برتر دانشکده منابع طبیعی (سال 1387)

5- سوابق پژوهشی :

 • مجری 7 طرح پژوهشی کاربردی منعقده با خارج دانشگاه، 2 طرح ملی و یک طرح بین المللی کارفرما (UNDP)
 • همکار اول در 4 طرح پژوهشی کاربردی
 • ناظر 14 طرح پژوهشی
 • انتشار بیش از 20 مقاله علمی و پژوهشی و ISI و 30 مقاله در کنفرانس­های داخل و خارج
 • مولف یک جلدکتاب
 • استاد راهنما و مشاور بیش از 50  دانشجوی ارشد از دانشگاه­های بیرجند و سایر دانشگاه­های کشور.

 

دکتر سید سعیدرضا احمدی زاده

دکتر احمدی زاده دانشیار گروه محیط زیست دانشگاه بیرجند می باشد. در حال حاضر ایشان رئیس بنیاد نخبگان خراسان رضوی و سرپرست بنیاد نخبگان خراسان جنوبی می باشد. ایشان سوابق متعدد در بخش های علمی، اجرایی و فرهنگی داشته که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:

                تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
آدرس: خیابان آزادی- بین خیابان نواب و رودکی- جنب کوچه طاهرنیا- پلاک 209 تلفن: 63478000 - 09601