برگزاری دوره آموزشی اندیشه تحول ساز

بنیاد نخبگان استان خراسان جنوبی در نظر دارد دوره آموزشی اندیشه تحول ساز(مبانی اندیشه اسلامی) برگزار نماید

بنیاد نخبگان استان خراسان جنوبی در نظر دارد دوره آموزشی اندیشه تحول ساز(مبانی اندیشه اسلامی) رادر روز سه شنبه مورخ 1400/02/28 از 
ساعت 18 الی 20 به صورت مجازی برگزار نماید.

لینک ثبت نام و شرکت در کارگاه:  https://www.learningpage.ir

تاریخ انتشار : 1400/02/28
کد : 20090
تعداد بازدید: 61