برگزاری رویداد شتاب "نوآوری در بسته بندی عناب و فرآورده های عناب"

بنیاد نخبگان استان خراسان جنوبی با همکاری  جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی رویداد شتاب  "نوآوری در بسته بندی عناب و فرآورده های عناب" را برگزار می کند.

مرکز نوآوری عناب وابسته به علمی کاربردی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی با همکاری بنیاد نخبگان استان خراسان جنوبی برگزار می کند 
رویداد شتاب  (استارت آپی) مجازی با موضوع: 

نوآوری در بسته بندی عناب و فرآورده های عناب

محور های رویداد:
- بازار پسندی
- حفظ کیفیت و ماندگاری
- طراحی بسته بندی صادراتی
- بسته بندی سالم و زیست سازگار
- خلاقیت و نوآوری در طراحی بسته بندی
- صنایع دستی و المان های فرهنگی  در طراحی بسته بندی
حمایت از ایده های برتر شامل:  - اهداء جوایز ارزنده به تیم های اول تا سوم رویداد نفر اول: 4 میلیون تومان - نفر دوم: 3 میلیون تومان - نفر سوم: 2 میلیون تومان - استقرار در مرکز نوآوری و شکوفایی عناب جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی - حمایت از تجاری سازی ایده های برتر
-حمایت از ثبت مالکیت فکری ایده های برتر
-معرفی ایده های برتر  به صنایع مرتبط 
لینک ثبت نام و ارسال ایده:
https://uastartup.uast.ac.ir/fa/form/420/annab 
لینک برگزاری رویداد:
yun.ir/iastbirjand
گروه مخاطبان رویداد بسته بندی عناب:
yun.ir/jujube1400

مهلت ارسال ایده ها: 1400/03/13
تاریخ برگزاری رویداد: 1400/03/26
از ساعت 9 الی 12

تاریخ انتشار : 1400/03/09
کد : 20091
تعداد بازدید: 84