کارگاه آموزشی مقاله نویسی، روش تحقیق و اخلاق پژوهش برگزار شد

کارگاه آموزشی مقاله نویسی، روش تحقیق و اخلاق پژوهش برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد نخبگان خراسان جنوبی، کارگاه آموزشی مقاله نویسی، روش تحقیق و اخلاق پژوهش با مشارکت بنیان پژوهش نصر در روز شنبه مورخ 08/03/1400 از ساعت 17:00 الی 20:00برگزار گردید.

تاریخ انتشار : 1400/03/09
کد : 20092
تعداد بازدید: 26