تغییر تاریخ برگزاری رویداد شتاب "نوآوری در بسته بندی عناب و فرآورده های عناب"

بنیاد نخبگان استان خراسان جنوبی با همکاری  جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی رویداد شتاب  "نوآوری در بسته بندی عناب و فرآورده های عناب" را برگزار می کند.

به گزارش روابط عمومی بنیاد نخبگان خراسان جنوبی ؛ تاریخ برگزاری رویداد شتاب "نوآوری در بسته بندی عناب و فرآورده های عناب"از خردادماه سالجاری به تیرماه موکول گردید.

محور های رویداد:
- بازار پسندی
- حفظ کیفیت و ماندگاری
- طراحی بسته بندی صادراتی
- بسته بندی سالم و زیست سازگار
- خلاقیت و نوآوری در طراحی بسته بندی
- صنایع دستی و المان های فرهنگی  در طراحی بسته بندی
حمایت از ایده های برتر شامل:  - اهداء جوایز ارزنده به تیم های اول تا سوم رویداد نفر اول: 4 میلیون تومان - نفر دوم: 3 میلیون تومان - نفر سوم: 2 میلیون تومان - استقرار در مرکز نوآوری و شکوفایی عناب جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی - حمایت از تجاری سازی ایده های برتر
-حمایت از ثبت مالکیت فکری ایده های برتر
-معرفی ایده های برتر  به صنایع مرتبط 
لینک ثبت نام و ارسال ایده:
https://uastartup.uast.ac.ir/fa/form/420/annab 
لینک برگزاری رویداد:
yun.ir/iastbirjand
گروه مخاطبان رویداد بسته بندی عناب:
yun.ir/jujube1400

مهلت ارسال ایده ها: 1400/04/15
تاریخ برگزاری رویداد: 1400/04/22
از ساعت 9 الی 12

تاریخ انتشار : 1400/03/24
کد : 20093
تعداد بازدید: 92