برگزاری کارگاه" آشنایی با قواعد عدم تمکن مالی و قوانین پرداخت چک "

برگزاری کارگاه" آشنایی با قواعد عدم تمکن مالی و قوانین پرداخت چک "

بنیاد نخبگان استان خراسان جنوبی در نظر دارد کارگاه" آشنایی با قواعد عدم تمکن مالی و قوانین پرداخت چک "رادر روز سه شنبه مورخ 1400/04/01 از 

ساعت 18 الی 21 به صورت مجازی برگزار نماید.

لینک ثبت نام و شرکت در کارگاه:  https://www.learningpage.ir

تاریخ انتشار : 1400/03/24
کد : 20094
تعداد بازدید: 151