برگزاری کارگاه باورهای غلط در روابط خانوادگی و زناشویی زوجین

کارگاه کاربردی باورهای غلط در روابط خانوادگی و زناشویی زوجین در روز شنبه 1400/06/20 برگزار می گردد.

به گزارش روابط عمومی، بنیاد نخبگان خراسان جنوبی کارگاه کاربردی "باورهای غلط در روابط خانوادگی و زناشویی زوجین" را با همکاری بنیان پژوهش نصر بصورت مجازی برگزار می نماید.

زمان برگزاری کارگاه: روز شنبه مورخ 1400/06/20 ساعت 19 الی 22

لینک ورد به جلسه: www.learningpage.ir

 

تاریخ انتشار : 1400/06/20
کد : 20104
تعداد بازدید: 44