وبینار سلامت روان در دوران قرنطینه و نحوه مواجهه با اضطراب ناشی از کرونا

وبينار سلامت روان در دوران قرنطينه و نحوه مواجهه با اضطراب ناشي از كرونا

وبينار سلامت روان در دوران قرنطينه و نحوه مواجهه با اضطراب ناشي از كرونا

https://isfahan.bmn.ir/fa-IR/Movie/MovieGallery/#!/Image-10197

 

 

تاریخ انتشار : 1399/01/26
کد : 10073
تعداد بازدید: 373